Vlastníte obraz, příp. jiný umělecký předmět a zajímala by Vás jeho cena ? Máte problém co s obrazy nebo nábytkem v pozůstalostí?
 Oceňování obrazů soch, kreseb nebo starožitností má svá specifika, převážně se jedná o unikáty, k nimž se hledá precedens, neboli artefakt srovnatelných parametrů, jehož cena byla ověřena prodejem ve volném trhu.
Již 25 let se této práci věnuji a za tu dobu jsem vypracoval více než 500 znaleckých posudků na několik tisíc obrazů, kreseb, soch, ale také na jiné starožitnosti, jako např. nábytek, porcelán apod. Pro konkrétní nabídku prosím přejděte na stránku Nabídka služeb.