Ceník služeb

Soudy, policie ČR, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, veřejné instituce:

Znalečné je účtováno na základě Vyhlášky č. 432/2002 z 9.10.2002 Ministerstva spravedlnosti, ve znění vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a ve znění pozdějších předpisů (350,- Kč/ hod. podle náročnosti posudku).

Ostatní právnické osoby, podnikatelé a fyzické osoby:

Znalečné je účtováno na základě dohody a odvíjí se od náročnosti a hodnoty oceňovaných artefaktů. 

Za nejjednodušší znalecký úkon účtuji 1.050,- Kč. Znalecký posudek se tedy nevyplatí u obrazů a starožitností s hodnotou pod 10.000,- Kč.


Kontakt

PhDr. Karel Jaroš

Okružní 81
Ústí nad Orlicí, 562 01
Czech republic


+420 607 88 55 12