PhDr. Karel Jaroš

 

Vlastníte obraz, příp. jiný umělecký předmět a zajímala by Vás jeho cena ? Máte problém co s obrazy nebo nábytkem v pozůstalostí?
 Oceňování obrazů soch, kreseb nebo starožitností má svá specifika, převážně se jedná o unikáty, k nimž se hledá precedens, neboli artefakt srovnatelných parametrů, jehož cena byla ověřena prodejem ve volném trhu.
Již více než 20 let se této práci věnuji a za tu dobu jsem vypracoval více než 400 znaleckých posudků na několik tisíc obrazů, kreseb, soch, ale také na jiné starožitnosti, jako např. nábytek, porcelán apod. Pro konkrétní nabídku prosím přejděte na stránku Nabídka služeb.

 


Z publikační činnost

 Dvořák, R.: Vysokomýtský kreslíř Josef Šembera. Vysoké Mýto. 1987. Redakce textu a soupisová část.

Kmošek, P.: Malované terče Litomyšlské střelecké společnosti. Litomyšl 1988. Redakce textu a soupisová část.

Litomyšlské reálie v Krvavém románu Josefa Váchala. In: Host Brno 1994.

Historie obrazárny v Litomyšli. In: Pomezí Čech a Moravy, sv. 2. SokA Svitavy se sídlem v Litomyšli 1997.

Jan Novopacký, obrazy a kresby. Ústí nad Orlicí, Městské muzeum 2000.

Incipit liber, soupis fondů (spolu s dr. H. Skalickou). Vysoké Mýto, OMVM 2001.

K výstavě o ikonografických památkách města Rychnova. In: Orlické hory a Podorlicko, sv. 15. Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 2009.

P. Jan Selichar a obrazárna v Rybné nad Zdobnicí. Rybná nad Zdobnicí 2009.

Jindřich Šimek, malíř Orlických hor. Rokytnice v Orlických horách 2017.

Pařížské roky Věry Jičínské, Rychnov nad Kněžnou, Praha 2018.