Věra JIČÍNSKÁ (1898 Petřkovice - 1961 Praha)

Věra JIČÍNSKÁ (1898 Petřkovice - 1961 Praha)

 

I přes několikaleté studium v grafických ateliérech výtvarných škol v Praze a v Mnichově Věra Jičínská nepřestávala toužit po malbě. Ke svým výkonům a počinům na poli grafické práce se později leckdy zachovala téměř macešsky, jak o tom svědčí i její vlastní přiznání v dopise příteli a spolužákovi Vladimíru Maisnerovi z Paříže z konce roku 1923: „Včera ohřála jsem se mými dřevoryty. Byl ošklivý mlhavý den, zatopila jsem v krbu a házela jednu ilustraci Hálkových pohádek za druhou do ohníčku. Hezky to plápolalo! Právě jsem došla k tomu stanovisku, že je nutno začít od počátku.“ Jičínská chtěla být malířkou, a také se jí stala a zůstala. Nečekaný nález několika grafických listů v soukromé sbírce nám však potvrzuje jeden z důležitých rysů její tvorby. O tom, že zvolené téma opakovaně zpracovávala a zkoušela na něm různé druhy výtvarných materiálů a formátů, víme. Připomeňme si jen dlouhou řadu portrétů tanečnice Lydie Wisiakové. Ze zachovalých dřevorytů je však zřejmé, že se vracela i ke své původní grafické profesi a pokoušela se ověřit si důležité téma i v černobílém jazyku grafiky. K jednotlivým listům nalezneme analogické zpracování jak v kresbě (např. Žena v bílém šátku nebo St. Malo), tak i v malbě (Pohled z okna ateliéru). Kolekce objevených grafických listů nečítá ani dvě desítky položek. Podle datování jednotlivých tisků je zřejmé, že v posledních dvou dekádách života se Jičínská již k rydlu nevrátila. Nicméně, zachovalé tisky jsou důkazem, že Jičínská své grafické řemeslo v Paříži ani ve třicátých letech v Praze zcela neopustila. Pravděpodobně šlo vždy jen o autorský tisk v několika exemplářích. Jičínská však grafickou část své tvorby považovala za tak důležitou, že tyto dřevoryty pravidelně vřazovala do svých výstavních kolekcí.


Kontakt

PhDr. Karel Jaroš

Okružní 81
Ústí nad Orlicí, 562 01
Czech republic


+420 607 88 55 12